کشتی کج!!!

لعنتی

بسه دیگه

الا دووم بیار

خدا کمکم کن

دیوونه طاقت بیار

خدا کمکم کن

هی میخورم زمین و باز تمام توانمو جمع میکنم و بلند میشم

اما ذخیرم تموم شده انگار

کم آوردم خدا دستمو بگیر

/ 0 نظر / 17 بازدید